Cosbi Caerdydd: Dim trosglwyddiadau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, cardiffcityfc.jpg

Mae clwb pêl-droed Caerdydd wedi cadarnhau eu bod wedi cael eu cosbi gan y Gynghrair Bêl-droed am dorri rheolau Chwarae Teg Ariannol (FFP).

Ni fydd y clwb â'r hawl i arwyddo unrhyw chwaraewyr yn ystod ffenest drosglwyddo mis Ionawr.

Ond mae'r Adar Gleision nid yn unig yn bwriadu apelio'r penderfyniad, ond yn honni eu bod wedi cydymffurfio â'r rheolau.

Mewn datganiad ar eu gwefan fe ddywed y clwb: "Wedi i ni ddatgelu popeth mewn perthynas â'n safbwynt FFP ar gyfer 2014/15 ac ar ôl cael cyngor arbenigol annibynnol, rydym yn gadarn o'r farn bod Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi cydymffurfio â gofynion FFP ar gyfer tymor 2014/15 - yn groes i farn y Gynghrair.

"Fe fyddwn felly'n cael cyngor pellach, cyn i benderfyniad gael ei wneud yn fewnol, i ystyried apelio'r penderfyniad ai peidio."

Bydd yr embargo ar drosglwyddo mewn grym ar gyfer gweddill ffenest drosglwyddo Ionawr 2016 oni bai bod apêl yn llwyddiannus.

Yn sicr fe fydd y gosb yn ergyd i'r rheolwr, Russell Slade, gan na fydd nawr yn medru cryfhau'r garfan ar gyfer ail hanner y tymor presennol.

Fe fydd hynny'n peryglu gobeithion yr Adar Gleision o godi i safleoedd y gemau ailgyfle, ac felly i esgyn i'r Uwchgynghrair.