Dyma maen nhw'n golli!

Cyhoeddwyd

Mae ystadegau newydd ddechrau Ionawr yn datgelu bod llai o bobl o wledydd eraill y DU wedi ymweld â Chymru am y dydd yn 2015 i gymharu a'r flwyddyn flaenorol. Mae'r rhai benderfynodd beidio dod yma ar eu colled:

Fewer people visited Wales on day trips from the rest of the UK in 2015 compared with the previous year according to new figures revealed on 15 January. Those who decided to stay are missing out!:

ffynhonnell y llun, Anthony Pease
disgrifiad o’r llunY Mynydd Du yw enw'r ardal ond mae'n lliwgar iawn! // There's plenty of colour to be seen on the Black Mountains
ffynhonnell y llun, Richard Outram
disgrifiad o’r llunGoleuadau'r Gogledd dros Lyn y Dywarchen // The Northern Lights over Llyn y Dywarchen near Snowdon
ffynhonnell y llun, Phil Fitzsimmons
disgrifiad o’r llunMae ganddom ni ddwsinau o gestyll rhyfeddol. Dyma i chi gastell Dinefwr // We've got a wealth of magnificent castles. Here's Dinefwr Castle which dates back to the 12th Century
ffynhonnell y llun, Ursula Martin
disgrifiad o’r llunYnys Enlli o ben y Mynydd Mawr, Pen Llŷn // Bardsey Island from Uwchmynydd, Lleyn Peninsula
ffynhonnell y llun, Hefin Owen
disgrifiad o’r llunLlyn Padarn: Gwawr mis Mawrth o gyfeiriad Pen Llyn // The calmness of a March morning on Llyn Padarn, Llanberis
ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Penfro // Pembrokeshire CC
disgrifiad o’r llunBarafundle, un o draethau harddaf Sir Benfro // Barafundle Bay one of Pembrokeshire's finest beaches
ffynhonnell y llun, Jenna Jones
disgrifiad o’r llunClychau'r gôg yng Ngwarchodfa Natur Dinas Gwenffrwd yn Rhandirmwyn, Powys // A bed of bluebells at Dinas Gwenffrwd Nature Reserve , Rhandirmwyn, Powys
ffynhonnell y llun, Y Lolfa
disgrifiad o’r llunRhosili, Gŵyr // Rhosili. The Gower Peninsula
ffynhonnell y llun, Michael Sheen
disgrifiad o’r llunMae mwy i'w weld na chartref Dylan Thomas yn Nhalacharn yn Sir Gâr // Laugharne, a favourite destination for many including actor Michael Sheen
ffynhonnell y llun, Iolo Penri
disgrifiad o’r llunY wawr yn torri yng nghei llechi Caernarfon // Daybreak at the quayside in Caernarfon
ffynhonnell y llun, Ceri Llwyd
disgrifiad o’r llunOes 'na grancod yn cuddio yn y dŵr ym Marina Conwy? // Some children enjoying their freedom over the summer holidays at Conwy Marina
ffynhonnell y llun, Keith Morris
disgrifiad o’r llunYr haul yn machlud ar draeth Aberystwyth // The sun sets on Aberystwyth beach