Disgwyl cyhoeddiad am ddiswyddo gweithwyr dur

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae disgwyl y bydd cwmni dur Tata yn cyhoeddi yr wythnos nesa y bydd cannoedd o weithwyr yn cael eu diswyddo yng Nghymru.

Dywedodd ffynonellau wrth raglen Sunday Politics BBC Cymru fod disgwyl cyhoeddiad yn fuan, ac mae'n debygol o effeithio ar Bort Talbot a safleoedd eraill.

Mae tua 4,000 yn gweithio ym Mhort Talbot ac mae Tata yn cyflogi 6,000 ledled Cymru a 17,000 yn y DU.

Yn ôl un amcangyfrif mae gweithwyr y diwydiant yn cyfranu £200 miliwn mewn cyflogau i economi Cymru bob blwyddyn.

'Dan y lach'

Dywedodd y Gweinidog Economi Edwina Hart: "Os yw'r cwmni'n gwneud cyhoeddiad fe fydd y llywodraeth yn ymateb mewn modd priodol.

"Mae'r diwydiant dur wedi bod dan y lach ers tro byd, nid rhywbeth newydd mo hyn.

"Ry'n ni, a'r prif weinidog yn enwedig, wedi bod yn pwyso ar lywodraeth Cymru ar brisiau ynni... ry'n ni nawr yn delio â chostau ynni ac mae Ewrop yn delio â hynny, ond mae hi bron yn rhy hwyr i gwmnïoedd fel Tata."

Ffynhonnell y llun, Reuters

Dywedodd Rob Edwards o undeb Community: "Y broblem yw bod dur rhad o Tsiena yn cael ei fewnforio, mae'r cyfraddau busnes yn anghywir, mae'r trethu gwyrdd yn anghywir.

"Mae'n sefyllfa anodd dros ben, a dwi ddim yn meddwl fod pobol yn gwerthfawrogi pa mor bwysig yw'r diwydiant dur i Gymru."

Dywed Tata nad ydynt yn fodlon gwneud unrhyw sylw ar hyn o bryd.

Ond yn y gorffenol mae'r cwmni wedi dweud eu bod yn y broses o ad-drefnu'r busnes a hynny yn wynebu gostyngiad byd eang ym mhrisiau dur.

Yn ddiweddar, mae miloedd o weithwyr dur yn y DU wedi colli eu gwaith, gyda chwmnïau yn rhoi'r bai ar brisiau dur a mewnforion rhad o China.

Ym mis Hydref, fe wnaeth Tata gyhoeddi y byddai 1,200 yn colli eu gwaith yn Scunthorpe a Lanarkshire.

Bydd mwy am y stori yma ar Sunday Politics Wales, BBC One ar ddydd Sul am 1100.

Straeon perthnasol