Carchar i yrrwr wedi iddo gyfaddef lladd bachgen

Hamid Ali Khan
Image caption Cafodd Hamid Ali Khan ei daro gan gar Audi S3 gwyn ar Heol Parc Ninian

Mae gyrrwr wedi ei ddedfrydu i bedair blynedd a hanner o garchar wedi iddo gyfaddef achosi marwolaeth bachgen 12 oed drwy yrru'n beryglus.

Mae e hefyd wedi ei wahardd rhag gyrru am dair blynedd.

Bu farw Hamid Ali Khan ar ôl cael ei daro gan gar Calvin Markall, 26 oed fis Chwefror y llynedd.

Roedd Hamid yn ceisio croesi cyffordd ar Heol Parc Ninan yn ardal Glan yr Afon yng Nghaerdydd ar y pryd.

Image copyright Heddlu'r de
Image caption Dywedodd y barnwr fod Calvin Markall wedi "gyrru'n hollol anghyfrifol"

Plediodd Markall, o Dredelerch, yn euog i'r cyhuddiad yn ei erbyn yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Iau diwethaf.

Gyrru 'hollol anghyfrifol'

Wrth ei ddedfrydu i bedair blynedd a hanner yn y carchar, dywedodd y barnwr, Thomas Crowther QC, fod Markall wedi gyrru'n "hollol anghyfrifol", ac na allai unrhyw ddedfryd atgyweirio'r difrod sydd wedi ei achosi.

Ychwanegodd fod Markall wedi dangos edifeirwch.

"Efallai y gallwch chi," dywedodd y barnwr, "fel finnau ryfeddu at urddas a dyngarwch tad Hamid, sy'n dweud nad yw'n teimlo unrhyw ddicter."