Tri yn gwadu cynorthwyo taith i Syria

  • Cyhoeddwyd
Aseel Muthana
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Aseel Muthana deithio i Syria ym mis Chwefror

Mae'r achos wedi dechrau yn yr Old Bailey yn erbyn tri dyn sydd wedi eu cyhuddo o gynorthwyo llanc o Gaerdydd i deithio i Syria er mwyn ymaelodi yn rhengoedd eithafwyr Islamaidd.

Fe wnaeth Aseel Muthana, 17 adael Cymru er mwyn ymuno ag eithafwyr ISIS yn Chwefror 2014. Roedd ei frawd Nasser eisoes wedi ymuno ag ISIS.

Mae ffrind Mr Muthana, Kristen Brekke, 20 oed o Gaerdydd, a dau ddyn arall wedi cu cyhuddo o gynorthwyo neu baratoi gweithred o derfysgaeth.

Mae Mr Brekke hefyd yn cael ei adnabod fel Mohammed Kaleem.

Y ddau arall sydd wedi eu cyhuddo yw Forhad Rahman o Cirencester ag Adeel Ulhaq o sir Nottingham.

Yn ôl Annabel Darlow QC, ar ran yr erlyniad, roedd Aseel Muthana a'r tri diffynnydd yn rhannu'r un ideoleg radical, gan gefnogi lluoedd oedd yn fodlon ymladd ar ran yr ideoleg yn Syria.

Dywedodd Ms Darlow fod Brekke wedi helpu Muthana i gael pasport newydd - gan fod ei rieni wedi cuddio ei basport gwreiddiol ar ôl i'w frawd Nasser deithio i Syria.

Yn ôl yr erlyniad fe wnaeth Rahman dalu am y daith awyren, tra bod Ulhaq wedi ei gynghori ynglŷn â pha fath o offer y byddai angen arno yn Syria.

Clywodd y llys fod Aseel Muthana wedi gadael Caerdydd ar 21 Chwefror, 2014. Teithiodd ar fws i Gatwick, ac yna hedfan i Larnaca yng Nghyprus. Yna fe deithiodd drwy Twrci a chyrraedd Syria.

Mae'r tri dyn yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn ac mae disgwyl i'r achos bara tua mis.

Disgrifiad o’r llun,
Kaleem Brekke o Gaerdydd yw un o'r dynion sydd o flaen ei well