Digartrefedd: Lansio cynllun i roi cymorth

  • Cyhoeddwyd
Digartref

Mae cynllun i geisio sicrhau nad yw pobl ddigartref yn gorfod cysgu ar y stryd wedi ei lansio yng Nghymru.

Mae StreetLink yn golygu y gallai'r cyhoedd roi gwybod i awdurdodau lleol os ydyn nhw'n gweld rhywun sy'n cysgu ar y stryd

Yna mae'r awdurdodau yn gallu dod o hyd i'r person a chynnig cefnogaeth, gan gynnwys llety.

Yng Nghaerdydd yn unig mae'r niferoedd sydd yn cysgu ar y stryd wedi codi 64% yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

'Ddim yn gwybod lle i fynd'

Drwy gynllun StreetLink gall y cyhoedd roi gwybod i'r awdurdodau drwy ffonio neu anfon rhybudd ar y wê os ydyn nhw yn gweld rhywun ar y stryd.

Bydd y cynllun yn cael nawdd gan Lywodraeth Cymru.

Digartrefedd yn cynyddu

Yn ôl StreetLink:

64%

yn fwy o bobl yn cysgu ar y strydoedd yn y

2 flynedd

ddiwethaf yng Nghaerdydd.

  • 15,000 o bobl wedi cael cymorth ers sefydlu'r cynllun yn Lloegr yn 2012.

Dywedodd cyfarwyddwr StreetLink, Matt Harrison, bod pobl yn awyddus i helpu, ond "ddim yn gwybod beth i wneud".

"Dyw pobl ddim yn gwybod os ddylen nhw rhoi arian neu fwyd neu ddiod, neu siarad gyda nhw neu eu cyfeirio nhw at y gwasanaethau lleol," meddai.

"Beth sydd fwyaf effeithiol yw bod pobl yn cael eu gweld gan y gwasanaethau lleol er mwyn eu helpu nhw i beidio byw ar y stryd. Ond dyw nifer ddim yn gwybod lle i fynd.

"Mae gyda StreetLink y wybodaeth ac mi wnawn ni gysylltu gyda'r gwasanaethau lleol ac wedyn adrodd nôl i'r person sydd wedi cysylltu."

'Un person yn ormod'

Mae StreetLink wedi bod yn gweithredu yn Lloegr ers 2012 ac mae nhw'n derbyn nawdd gan Lywodraeth Prydain.

Mae mwy na 35,500 o rybuddion wedi eu cyfeirio at y gwasanaethau lleol ac mae 15,000 o bobl wedi derbyn cefnogaeth, gyda bron i un ym mhob pump yn cael llety.

Mae rhai achosion pan nad oes modd helpu, fel pan mae'r unigolyn wedi symud i ardal arall neu yn begera.

Ffynhonnell y llun, PA

Yn ôl Mr Harrison, beth bynnag yw'r rheswm mae rhywun yn byw ar y stryd, mae'n bwysig nad ydyn nhw yn aros yno am gyfnod hir.

"Y realiti ydy bod rhan fwyaf o bobl sydd yn byw ar y stryd am y tro cyntaf ddim wedi cysylltu gydag unrhyw un i ofyn am help yn gyntaf. Yn aml maen nhw wedi cyrraedd sefyllfa o argyfwng yn ei bywyd," meddai.

"Mae cysgu ar y stryd yn beryglus ac yn wael i'ch iechyd ac mae'n bwysig iawn eu bod nhw yn dod i gysylltiad gyda'r gwasanaethau lleol cyn gynted a phosib.

"Os oes yna un person yn cysgu ar y stryd, mae'n un yn ormod. Rydyn ni yn sôn fan hyn am gannoedd o bobl yng Nghymru ..."

Dywedodd Gweinidog Cymunedau Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths y byddai StreetLink yn "darparu llinell bywyd i nifer yng Nghymru sydd fwyaf bregus pan maen nhw angen y cymorth yna fwyaf".