M4 wedi ail-agor ger Pen-y-bont ar Ogwr

Cyhoeddwyd

Mae'r M4 wedi ail-agor ger Pen-y-bont ar Ogwr yn dilyn nifer o ddamweiniau.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod y broblem wedi ei hachosi gan amodau gyrru gwael ac ychwanegodd nad oedd unrhyw anafiadau.

Roedd y ffordd ar gau am tua awr rhwng C35 (Pencoed) a C36 (ger Pen-y-bont).