Gwrthdrawiad Y Fenni: Ymchwiliad yr heddlu yn parhau

Jordan Bell Image copyright Facebook
Image caption Jordan Bell

Mae ymchwiliad yr heddlu'n parhau yn dilyn gwrthdrawiad yn Sir Fynwy pan fu farw dau ddyn ychydig cyn 23:00 nos Wener.

Mae un o'r dynion fu farw wedi cael ei enwi'n lleol fel Jordan Bell, oedd yn 19 oed.

Cafodd dau ddyn eu harestio yn dilyn y gwrthdrawiad ar y B4598 ger bwyty'r Hardwick yn y Fenni.

Mae aelodau o'i deulu wedi bod yn disgrifio eu galar ar wefannau cymdeithasol, gan ddweud eu bod wedi "torri eu calonnau".

Dywedodd Heddlu Gwent fod dyn 19 oed a dyn 35 oed o ardal Y Fenni wedi marw yn y fan a'r lle.

Cafodd dau ddyn arall, 20 a 24 oed, eu cludo i'r ysbyty ac maent wedi cael eu harestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Mae'r ddau yn parhau yn y ddalfa.

Dylai unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad rhwng y Toyota Celica glas a'r Citroen C2 coch gysylltu â 101 .