Anghydfod 'hunlun' mwnci'n dod i ben

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wildlife Personalities/David Slater

Mae ffotograffydd bywyd gwyllt o Sir Fynwy wedi disgrifio ei ryddhad wedi i lys ddyfarnu o'i blaid mewn anghydfod hawlfraint dros 'hunlun' o fwnci.

Roedd ymgyrchwyr hawliau anifeiliaid wedi dadlau y dylai unrhyw elw oedd yn deillio o'r llun, gafodd ei dynnu yn 2011, fynd i'r mwnci.

Ond nid oedd llys yn San Francisco yn cytuno gyda'u dadl, gan ddyfarnu nad oes modd rhoi hawliau hawlfraint i anifeiliaid.

Dywedodd y ffotograffydd David Slater, o Fatharn, ei fod yn credu mai fo oedd "y person cyntaf mewn hanes i fod yn destun achos cyfreithiol gan anifail".

Cafodd yr achos yn ei erbyn ei ddwyn gan grŵp People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), oedd yn honi mai'r mwnci Naruto, sef mwnci macaque o Indonesia, oedd awdur a pherchenog yr hawlfraint.

Ond dywedodd Mr Slater, 50 oed, mai mwnci benywaidd o'r enw Ella oedd yr un yn y llun.

Disgrifiodd y profiad fel "saga hir" ac un yr oedd "yn falch o gael allan o'r ffordd."

"Maen nhw (PETA) yn ymwneud mwy gydag arian a chyhoeddusrwydd nag anifeiliaid. Maen nhw wedi gwastraffu rhoddion pobl wrth ddwyn yr achos hwn," meddai.

Dywedodd llefarydd o PETA fod yr achos yn "gam sylfaenol ymlaen er mwyn sefydlu hawliau sylfaenol i anifeiliaid er eu budd eu hunain.