Gwasanaeth olaf i gapel hanesyddol Siloh

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Christian Williams

Bydd capel hanesyddol yn Abertawe yn cynnal ei wasanaeth olaf ddydd Sul.

Capel Siloh ydi un o'r rhai mwyaf yn Abertawe ac mae'n dyddio nôl i'r flwyddyn 1822.

Mae lle i dros 1,000 o bobl eistedd yn y capel, ond ers blynyddoedd mae'r niferoedd wedi gostwng ac yn sylweddol yn fwy diweddar.

Erbyn hyn mae llai na 10 yn mynychu'r gwasanaeth ar y Sul a chwe aelod sydd gan y capel.

Mae'r capel yn un o adeiladau enwocaf ardal Glandwr gyda chysylltiad agos gyda'r gweithfeydd copr.

Ers 18 mis mae yna ymdrech wedi bod i drio achub y capel. Mae Christian Williams wedi bod yn rhan o'r ymgyrch hwnnw.

"Y gobaith oedd achub y capel a falle troi fe mewn i ryw fath o ganolfan gymunedol ond mae hynny wedi methu," meddai.

"Mae'r dyfodol yn aneglur ar hyn o bryd, mae'r capel ar werth. Falle fydd e yn cael ei werthu ymlaen i ryw ddatblygwr neu rhywbeth.

"Ar ôl dydd Sul bydd yr eglwys a'r achos wedi datgorffori a bydd dim pwrpas bellach i adeilad sydd wedi bod gymaint rhan o'r gymuned."

Yn ôl Christian Williams mi fydd y prynhawn hwnnw yn un "emosiynol iawn" i'r aelodau sydd ar ôl.

Bydd y gwasanaeth yn "oedfa ddathlu" ac yn sôn am hanes y capel.