Prifathro ysgol Gymraeg: Teyrnged i 'beldroediwr talentog'

  • Cyhoeddwyd
Marina Abertawe

Mae prifathro ysgol Gymraeg wedi rhoi teyrnged i "beldroediwr talentog" wedi i'r heddlu ddod o hyd i gorff ym Marina Abertawe fore Gwener.

Cafodd yr heddlu eu galw am 10:18 cyn rhoi gwybod i deulu Jordan Miers oedd yn 21 oed.

Roedd wedi bod ar goll ers 20 Rhagfyr ar ôl noson allan gyda chydweithwyr.

Dywedodd Simon Davies, Prifathro Ysgol Gyfun Bryn Tawe: "Ro'dd yn bleser 'i ga'l e yn yr ysgol, bachgen diymhongar, cwrtais, hynod o weithgar.

'Torri'i chalon'

"A'th e ymla'n i'r chweched a wedyn y brifysgol.

"Ro'dd e'n beldroediwr talentog a brwdfrydig ... yn boblogaidd iawn gyda'r staff a'i gyfoedion."

Dywedodd cyfnither Jordan, Rhian, ei bod "wedi torri'i chalon".

"Rydw i eisiau diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r chwilio ac sydd wedi anfon geiriau caredig dros yr 20 diwrnod diwethaf," meddai.

Ffynhonnell y llun, Heddlu'r de
Disgrifiad o’r llun,
Jordan Miers