'Pwysau sylweddol' ar rai ysbytai yng Nghymru oherwydd 'galw heb ei ail'

  • Cyhoeddwyd
unedauFfynhonnell y llun, BBbc

Mae byrddau iechyd Cymru yn annog y cyhoedd i ddefnyddio unedau brys dim ond os yw hynny'n angenrheidiol.

Daw'r apêl wrth i'r gwasanaeth wynebu "galw heb ei ail" mewn rhai ysbytai.

Yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru mae lefelau statws er mwyn penderfynu ar ymateb addas, Lefel Un yn golygu bod y gwasanaeth mewn "cyflwr sefydlog" a Lefel 4 yn golygu ei fod o dan "bwysau eithriadol".

Brynhawn Mercher roedd lefel 4 yn Ysbyty Maelor Wrecsam, Ysbyty Glan Clwyd, Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr, ac Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd.

Roedd Lefel 3 yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor a Lefel 2 yng ngweddill ysbytai Cymru.

'Sefydlogi'

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'r cynlluniau ar gyfer y gaeaf yn gweithio - a'r sefyllfa'n dechrau sefydlogi.

Dywedodd llefarydd: "Dros y diwrnodau diwethaf mae'r galw wedi cynyddu yn dilyn cyfnod y Nadolig, yn enwedig galwadau brys i ambiwlansys, doctoriaid tu allan i allan i oriau arferol a'r nifer sy'n mynd i'r unedau brys - gyda chyfran uwch na'r arfer o'r rheiny yn gleifion hŷn gyda phroblemau cymhleth."

Mae byrddau iechyd wedi dweud y dylai'r cyhoedd gefnogi Ymgyrch Dewis Doeth y GIG, ac ymweld â'u fferyllydd, meddyg teulu, neu ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 i gael cyngor a thriniaeth at y rhan fwyaf o salwch, gan gynnwys problemau deintyddol.

Gall Uned Mân Anafiadau lleol drin mân anafiadau fel briwiau, brathiadau ac anafiadau i gyhyrau neu gymalau. Nid oes angen apwyntiad.