Tafwyl: Arian yn ei le i gynnal y digwyddiad unwaith eto

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dyma fydd y pumed tro i Tafwyl gynnal y ffair ar dir y castell yng nghanol y ddinas.

Mae gŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd wedi sicrhau bod cyllid yn ei le i gynnal y digwyddiad yn y brifddinas eto eleni.

Gyda chyfraniad ariannol gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd a'r Cyngor Celfyddydau, bydd Castell Caerdydd yn croesawu'r ŵyl ar 2-3 Gorffennaf.

Mae'r buddsoddiad yn golygu y bydd "datblygiadau cyffrous newydd" ar y gweill, meddai'r trefnwyr, Menter Caerdydd.

Dyma newyddion "gwych i'r celfyddydau, diwylliant ac yn bwysicaf oll yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd", yn ôl y prif weithredwr, Sian Lewis.

Ychwanegodd: "Gallwn gryfhau'r partneriaethau creadigol presennol gyda sefydliadau ac unigolion gan hefyd datblygu rhai newydd yng Nghaerdydd a thu hwnt."

Digwyddiad 'pwysig'

Dywedodd arweinydd Cyngor Caerdydd, y cynghorydd Phil Bale: "Mae Tafwyl yn hynod o bwysig ac yn ddigwyddiad cynhwysol sy'n amlygu diwylliant Cymraeg y ddinas i drigolion ac ymwelwyr, ac yn dathlu dwyieithrwydd Caerdydd.

"Mae'r ŵyl bellach yn rhan graidd o galendr digwyddiadau'r ddinas."

Dyma fydd y pumed tro i Tafwyl gynnal y ffair ar dir y castell yng nghanol y ddinas. Daeth dros 34.000 drwy'r gatiau llynedd - nifer uchaf yn hanes y digwyddiad ers ei sefydlu 10 mlynedd yn ôl.

Bydd ystod o ddigwyddiadau yn ystod wythnos yr ŵyl gyda gweithgareddau llenyddol, celf a cherddoriaeth i'w clywed mewn amryw o leoliadau.

Cafodd Tafwyl ei sefydlu nôl yn 2006 gan Fenter Caerdydd er mwyn ceisio codi ymwybyddiaeth o'r iaith yn y ddinas.