Costau yswiriant llifogydd i fod hyd at £2.5m

  • Cyhoeddwyd
llifogydd

Gallai cost hawliadau yn dilyn llifogydd yng Nghymru godi mor uchel â £2.5m, yn ôl cwmni yswiriant gwledig.

Gwelodd Cymru'r lefel uchaf o law ar draws y DU ym mis Rhagfyr, er bod rhannau o ogledd Lloegr wedi gweld llifogydd difrifol hefyd.

Dywedodd NFU Mutual y gallai cyfanswm hawliadau o Gymru godi i £2.5m, gyda'r cyfanswm ar draws y DU yn debygol o fod tua £40m.

Fe achosodd llifogydd i ffordd yr A55 gau ar Ŵyl San Steffan, ac fe gafodd pobl eu symud o'u cartrefi ger Castell Biwmares ar Ynys Môn.

Dros y penwythnos, bu rhan o'r M4 ar gau ar ôl i'r lonydd yn nhwneli Bryn-glas yng Nghasnewydd ddod dan ddŵr, ac fe gafodd griwiau tân ar draws y canolbarth a'r de eu galw i gartrefi a ffyrdd oedd dan ddŵr.

Dywedodd prif reolwr hawliadau NFU Mutual, Matthew Scott: "Mae'r llifogydd ar draws llawer o rannau o'r Alban, gogledd Lloegr a gogledd orllewin Cymru wedi bod y gwaethaf ers nifer o flynyddoedd."

Dydd Mawrth, fe aeth Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones ar ei ail ymweliad â rhannau o ogledd Cymru gafodd eu heffeithio llifogydd dros y Nadolig, ac fe gyhoeddodd bod £2.3m yn ychwanegol ar gael ar gyfer y cymunedau yma.