Cyn-amddiffynwr pêl-droed Cymru wedi marw yn 69 oed

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae John Roberts, cyn-amddiffynnwr pêl-droed Cymru, Wrecsam ac Arsenal wedi marw yn 69 oed.

Yn wreiddiol o Abercynon, fe chwaraeodd i glwb Tref Abertawe ac yna Northampton, cyn ymuno ag Arsenal yn 1969.

Fe chwaraeodd i'r Gunners am dair blynedd, ac fe brofodd lwyddiant gyda'r clwb gan gipio'r dwbl - y bencampwriaeth a'r gwpan - yn nhymor 1970-71.

Chwaraeodd i Wrecsam, Birmingham City, a Hull hefyd, ac fe enillodd 22 o gapiau i Gymru rhwng 1971 a 1976.

Roedd yn rhan o garfan Cymru lwyddodd i gyrraedd rownd yr wyth olaf ym Mhencampwriaeth Ewrop yn 1976.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach roedd yn rhan o garfan Wrecsam orffennodd ar frig y drydedd adran ac ennill Cwpan Cymru hefyd.

Mewn datganiad, dywedodd Clwb Pêl-droed Wrecsam: "Hoffai pawb ar y Cae Ras rannu eu cydymdeimlad gyda theulu a chyfeillion John yn ystod y cyfnod trist hwn.

Disgrifiodd cyn-gôl geidwad Arsenal, Bob Wilson, Mr Roberts fel "cawr addfwyn a ffrind hyfryd" oedd wedi chwarae rhan ganolog yn nhymor y dwbl i Arsenal.