Beirniadu ymgyrch hysbysebu Metro De Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Metro
Disgrifiad o’r llun,
Map diweddara' o'r cynllun Metro

Mae AC y Democratiaid Rhyddfrydol wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am "wastraffu" dros £52,000 ar ymgyrch hysbysebu yn hybu Metro De Cymru.

Ers misoedd mae hysbysebion wedi bod mewn gorsafoedd rheilffordd yn ne Cymru yn cynnwys y gair "Metro" a logo Llywodraeth Cymru.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dweud eu bod yn cefnogi'r cynllun ar gyfer datblygu Metro De Cymru ond yn credu y dylai'r arian fod wedi cael ei ddefnyddio i rannu gwybodaeth ac ymgynghori gyda'r cyhoedd.

Dywedodd y llywodraeth na ddylen nhw ymddiheuro am roi gwybod i'r cyhoedd am brosiect hollbwysig.

Wrth ymateb i gwestiwn yr AC Eluned Parrott roedd y Gweinidog Trafnidiaeth wedi dweud bod "£52,782 + Treth ar Werth wedi ei wario" ar yr ymgyrch farchnata a gwybodaeth ers 30 Tachwedd 2015.

'Hybu eu hunain'

Mae disgwyl y bydd y gwaith ar y rhwydwaith Metro yn dechrau yn 2017 ac nid oes disgwyl i'r cynllun orffen tan o leiaf 2020, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Dywedodd yr AC: "I bob pwrpas, dyma weinidogion Llafur yn gwario dros £50,000 o arian y cyhoedd i hybu eu hunain cyn etholiad. Mae'n ffordd sinigaidd o wario arian cyhoeddus.

"Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig yn gefnogol iawn i'r cynllun arfaethedig ... Nid arian wedi ei wario ar ymgynghoriad cyhoeddus yw hwn. Dyma arian sydd wedi ei wario'n unig ar farchnata'r ffaith y bydd, un diwrnod, flynyddoedd i ffwrdd, Metro yn ne Cymru.

'Prosiect pwysig'

"Mae'r gweinidog yn gwastraffu degau o filoedd o bunnoedd ar ymgyrch boster ddiwerth."

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth: "Ni fyddwn yn ymddiheuro am roi gwybod i'r cyhoedd am un o'r prosiectau economaidd a chymdeithasol mwya pwysig.

"Ydy'r Democratiaid Rhydfrydol yn dweud na ddylen ni roi'r wybodaeth bwysig hon i'r cyhoedd? Dylen nhw fod yn glir a ydyn nhw'n cefnogi'r prosiect ai peidio. Os ydyn nhw'n cefnogi, dylen nhw gefnogi'n llawn yn lle cwyno."

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Eluned Parrott AC