Ymosodiadau rhyw: Cyhuddo trydydd dyn

  • Cyhoeddwyd
Prifysgol Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd y troseddau honedig yn agos i brif adeilad Prifysgol Caerdydd

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i gyfres o ymosodiadau rhyw yng Nghaerdydd ym mis Medi wedi cyhuddo trydydd dyn.

Roedd swyddogion o Heddlu'r De wedi teithio i Fanceinion i arestio Tahir Nazir ar amheuaeth o ymosodiad rhyw yn Cathays Terrace ar 22 Medi. Hwn oedd yr ail o dri ymosodiad dros gyfnod o bum niwrnod rhwng 20-24 Medi.

Mae Nazir wedi ei gyhuddo o gyffwrdd amhriodol a thresmasu gyda'r bwriad o gyflawni trosedd rhyw.

Cafodd y dyn 39 oed ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos gerbron ynadon Manceinion a Salford ar 5 Ionawr.

Eisoes mae Khalid Alahmadi, 23 oed o Gaerdydd, a Remus Hamza, 40 oed o Gaerdydd, wedi cael eu cyhuddo o droseddau.

Bydd y ddau yn sefyll eu prawf ym mis Chwefror - Alahmadi ar gyhuddiad o geisio treisio a Hamza ar gyhuddiad o dreisio.