Carwyn Jones yn galw am 'undod' yn ei neges Nadolig

  • Cyhoeddwyd
carwyn

Mae Carwyn Jones wedi datgan pwysigrwydd "undod ein cymunedau" wrth gyhoeddi ei neges Nadolig.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru ei bod yn "fwy pwysig nag erioed" dros y cyfnod hwn i ledaenu'r neges honno.

Wrth i 50 o ffoaduriaid o Syria gyrraedd Cymru, dywedodd ei bod hi'n "siŵr" y bydd croeso cynnes yn eu disgwyl.

"Mae'r neges o heddwch a gobaith yn arbennig o deimladwy eleni gan ystyried y digwyddiadau diweddar ym Mharis a Thiwnisia a'r sefyllfa barhaus yn y Dwyrain Canol," meddai.

"Adeg y Nadolig, mae'n fwy pwysig nag erioed i ni ledaenu'r neges ynglŷn ag agosatrwydd ac undod yn ein cymunedau.

"Mae gennym draddodiad balch o fod yn genedl gyfeillgar a chroesawgar.

"Wrth i hanner cant o ffoaduriaid o Syria ymgartrefu yng Nghymru, byddan nhw'n profi eu Nadolig cyntaf yn y Deyrnas Unedig a dwi'n siŵr y byddan nhw'n cael croeso cynnes Cymreig, a dymunaf y gorau iddyn nhw â'u bywydau newydd."