Unedau brys 'yn gwegian dan bwysau' dros y Nadolig

  • Cyhoeddwyd
Uned frys

Bydd unedau brys "yn gwegian dan bwysau ychwanegol" dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, medd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Y rheswm, meddai, yw bod disgwyl i gannoedd ychwanegol chwilio am gymorth meddygol yno heb fod angen.

Rhwng Noswyl Nadolig a'r Flwyddyn Newydd y llynedd fe aeth tua 3,000 i unedau brys ysbytai Treforys a Thywysoges Cymru yn unig.

Yn ôl y bwrdd, er bod llawer o'r rheiny'n ddifrifol wael, gallai eraill fod wedi cael triniaeth heb fynd i uned frys.

'Osgoi oedi hir'

"Yn aml, gallan nhw gael y driniaeth sydd ei hangen - ac osgoi oedi hir - drwy ddefnyddio dwy uned mân anafiadau'r ardal, ymweld â'u meddyg teulu neu'r gwasanaeth y tu allan i oriau arferol, Galw Iechyd Cymru, neu fynd i'w fferyllfa leol," medd llefarydd.

Yn ôl Dr Mark Poulden, ymgynghorydd meddyginiaeth frys gyda'r bwrdd iechyd, mae meddygon unedau brys wedi eu hyfforddi'n benodol i ddelio ag anafiadau a chyflyrau difrifol sy'n bygwth bywydau.

Dywedodd: "Dydyn nhw ddim wedi eu hyfforddi, er enghraifft, i reoli cyflyrau cronig, adnewyddu presgripsiwn a thrin annwyd a pheswch.

"Gan fod rhai pobl yn dod yma'n gyntaf pan nad oes angen iddyn nhw, nid yn unig dydyn nhw ddim yn gweld yr arbenigwr sydd ei angen arnyn nhw, maen nhw'n ychwanegu at yr amser cyn iddyn nhw gael y driniaeth briodol."

Mae'r bwrdd iechyd wedi argymell pobl i ystyried yr opsiynau eraill sydd ar gael:

• Fferyllydd lleol;

• Galw Iechyd Cymru - ffôn 0845 4647 - ar gael ddydd a nos;

• Argyfyngau deintyddol - Galw Iechyd Cymru;

• Meddygfeydd teulu;

• Gwasanaeth meddyg teulu y tu allan i oriau arferol - ffôn 0330 123 9180 - ar gael rhwng 18:30-08:00 Llun i Gwener a 24 awr ar ddyddiau Sadwrn, Sul a Gwyliau Banc;

• Uned Mân Anafiadau - Ysbyty Castell-nedd Port Talbot - ar gael ddydd a nos;

• Uned Mân Anafiadau - Ysbyty Singleton - ar gael rhwng 08:00 a 20:00 bob dydd.