Cynlluniau newydd ar gyfer sylw newyddion y BBC

  • Cyhoeddwyd
Hall
Disgrifiad o’r llun,
'Mae angen i'r BBC addasu ei wasanaethau wrth i ddatganoli ddatblygu', meddai'r Arglwydd Hall

Mae cyfarwyddwr cyffredinol y BBC wedi gofyn i wleidyddion Cymreig a nifer o sefydliadau eraill gyfrannu at adolygiad o wasanaethau newyddion y gorfforaeth.

Mae Tony Hall wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru, y gwrthbleidiau, y Sefydliad Materion Cymreig a Chanolfan Llywodraethiant Prifysgol Caerdydd i ddarparu tystiolaeth.

Bydd yr ymgynghoriad yn asesu "perthnasedd, cyrhaeddiad a safon" newyddion rhwydwaith y BBC ac yn y gwledydd, meddai'r Arglwydd Hall mewn llythyr.

Y ddealltwriaeth yw bod y gorfforaeth yn ystyried nifer o newidiadau er mwyn cryfhau ei ddarpariaeth newyddion ar gyfer y gynulleidfa Gymreig fel rhan o adolygiad mewnol.

Fe all hynny arwain at gyflwyno newyddion penodol Cymreig ar Radio 1 a Radio 2 a rhaglen deledu 'Cymru am 6'.

Y bwriad gyda honno fyddai darparu newyddion Cymreig, Prydeinig a rhyngwladol.

Cafodd cynigion tebyg eu trafod pan roddodd benaethiaid y BBC dystiolaeth i bwyllgor o Aelodau Cynulliad ym mis Tachwedd.

"Wrth i ddatganoli barhau, rydym yn credu o bosib bod angen i'r BBC addasu ein gwasanaethau er mwyn sicrhau eu bod nhw'n adlewyrchu ac yn adrodd yn llawn y polisïau gwahanol sy'n cynyddu ym Mhrydain gyda mwy o elfennau o bolisi cyhoeddus wedi eu datganoli," meddai'r Arglwydd Hall.

"Rwy'n credu bod yna achos llawer cryfach nawr i ddarparu cymysg wahanol o newyddion a rhaglenni materion cyfoes i'r gynulleidfa."

Ychwanegodd: "Bydd (yr adolygiad) yn edrych ar newyddion a materion cyfoes ar deledu, radio ac ar-lein gan asesu'r perthnasedd, cyrhaeddiad a safon y newyddion ar lefel y rhwydwaith a'r gwasanaethau yn y gwledydd."

Mae gofyn i'r rheiny sydd wedi derbyn llythyr gan yr Arglwydd Hall i ymateb i'r ymgynghoriad erbyn diwedd mis Ionawr a bydd yn cael ei gyhoeddi yng ngwanwyn 2016.