Rhybudd am fwy o lifogydd posib

  • Cyhoeddwyd
Ffordd yn ardal Llechryd dan ddŵr
Disgrifiad o’r llun,
Ffordd yn ardal Llechryd dan ddŵr

Mae'n bosib bydd yna ragor o lifogydd yng Nghymru yn dilyn mwy o law trwm nos Lun.

Dywed Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) mai'r ardaloedd sy'n debyg o ddioddef waethaf yw'r gogledd a'r gorllewin.

Dros y penwythnos fe wnaeth (CNC) gyhoeddi naw o rybuddion llifogydd a 22 rhybudd "byddwch yn barod".

Mae disgwyl i'r glaw fod drymaf ar yr ucheldiroedd yn Eryri, Bannau Brycheiniog a Mynyddodd y Cambrian.

Yn ôl Martyn Evans o CNC mae'n bosib y bydd gwteri yn ei chael yn anodd ymdopi gyda'r holl ddŵr, ac mae'n bosib y bydd rhai ffyrdd yn gorfod cael eu cau i draffig.