Hwb i ymgyrchwyr sydd am adfer llinell reilffordd

Mae ymgyrchwyr am weld cyswllt rheilffordd rhwng Caerfryddin ac Aberystwyth
Image caption Mae ymgyrchwyr am weld cyswllt rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth

Mae ymgyrchwyr sy'n ceisio ail-agor y llinell reilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin wedi croesawu'r penderfyniad gan Lywodraeth Cymru i gynnal cyfarfod yn y Flwyddyn Newydd i drafod y camau nesa.

Hyd at 60au`r ganrif ddiwethaf fe arferai'r llinell gludo nwyddau a phobl.

Mae astudiaeth gychwynnol wedi darganfod bod 97% o'r llinell yn dal i fodoli, gan amcangyfrif byddai'n costio rhwng £500m - £750m i'w hatgyfodi

Roedd y llwybr gwreiddiol o Gaerfyrddin yn mynd drwy Bencader, Llanybydder, Llanbed, yna Tregaron, Ystrad Fflur, Llanilar ac Aberystwyth.

Mae'n debyg fod y rhwystrau mwyaf i'r gwaith o adfer y gwasanaeth i'w canfod ger Aberystwyth.

Pan gaeodd y rheilffordd yn y 60au fe ehangodd tref Aberystwyth, ac mae tai wedi eu codi ar lwybr y llinell erbyn hyn.

Image copyright other
Image caption Cafodd y lein ei chau yn y 60au

Un posibilrwydd, yn ôl cefnogwyr y syniad, yw adeiladu twnnel drwy fryn Pendinas.

Yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd bydd y Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, yn cyfarfod gyda'r ymgyrchwyr, cwmnïau rheilffordd a chynghorau Ceredigion a Sir Gaerfyrddin i drafod y camau nesa ar gyfer y cynllun - a'r posibilrwydd o gynnal archwiliad llawn.

Dywedodd yr AC lleol, Elin Jones, ei bod hi'n croesawu'r newyddion diweddaraf.

"Gyda chynllun o'r math yma, mae'n fater o gael tri pheth at ei gilydd.

"Y sicrwydd fod y cyllido yn gweithio yn iawn, yr holl waith cynllunio a chonsensws a hefyd yn olaf ac yn bwysig iawn, yr ewyllys gwleidyddol."

Dywedodd Mathew Rees o Trawsl Link Cymru ac un o gefnogwyr y cynllun fod angen rhoi'r gost yn ei gyd-destun.

"Os ydym yn ystyried fod £800 miliwn wedi ei wario ar ffordd Blaenau'r Cymoedd a £1 biliwn ar y draffordd newydd (M4) ac yna mae HS2 yn costio hyd at £80 biliwn - yn ôl beth ni'n deall.

"Felly yn hynny o beth bydd yr arian yma, o ystyried budd o ran cysylltiadau cendlaethol ddim yn llawer iawn i ofyn amdano."

Image caption Er bod tyfiant, mae tua 97% o'r llinell yn dal i fodoli.