Carchar i ddyn am gymryd arian ei deulu ei hun

  • Cyhoeddwyd
Chris Harvey

Mae dyn wedi ei garcharu am weithredu fel benthyciwr arian didrwydded - gan fanteisio ei deulu ei hun.

Roedd Chris Harvey - a ddisgrifiodd ei hun fel y "pen y teulu" - wedi bod yn cymryd mantais ar berthnasau bregus drwy gymryd eu harian budd-daliadau a benthyg yr arian yn ôl iddynt ar gyfradd uwch.

Roedd Harvey, sydd yn dad i 21 o blant gyda naw menyw wahanol, wedi ei gyhuddo o hawlio hyd at 400,000% ar fenthyciadau gan ei deulu, gan adael rhai ohonynt heb fwyd a dŵr poeth.

Dywedodd yr erlynydd Timothy Evans: "Roedd yn gam-drin bwriadol a pharhaus o aelodau bregus o'i deulu ei hun.

"Bu'n gweithredu mewn ffordd wirioneddol reibus a chafodd ei weld gan y bobl hyn fel ffrind.

"Cymerodd reolaeth o gardiau swyddfa'r post, ac roedd wedi helpu ei hun i fwy na £22,000 o'u harian - Gan olygu fod gan ei deulu symiau llai o arian i fyw arno"

Cafodd Harvey, o Hengoed, ger Caerffili, ei garcharu am dair blynedd a phedwar mis ar ôl cyfaddef i gyfres o droseddau.