Trwy Fy Llygaid i: Rhagfyr

Bob mis mae Cymru Fyw yn rhoi cyfle i ffotograffwyr Cymru arddangos rhai lluniau o'u prosiectau diweddar. Kristina Banholzer o'r Felinheli sy'n arddangos ei gwaith y tro hwn, ac fel y gwelwch chi mae hi wedi bod mewn cwmni dethol iawn!

Image caption Pwy yw'r Siôn Corn swil?
Image caption Barod am y tymor saethu
Image caption Popeth yn barod ar gyfer yr ŵyl?
Image caption Mae 'na hen ddisgwyl 'mlaen yng Nghaernarfon. Ond am bwy?
Image caption Does dim angen gwn i hela
Image caption Beca Lyne-Pirkis yn mynd i ysbryd yr ŵyl tra'n ffilmio rhifyn Nadolig 'Becws' ar gyfer S4C
Image caption Dan bwysau'r Nadolig hwn?
Image caption Dug a Duges Caergrawnt yn clywed am waith GISDA yng Nghaernarfon
Image caption Alarch unig ar Lyn Padarn, Llanberis
Image caption Olion y prysurdeb diwydiannol a fu yn Rhyd Ddu, Dyffryn Nantlle
Image caption Y bore bach yw'r amser gorau i hela
Image caption Golygfa o 'Difa', sioe ddiweddar Theatr Bara Caws
Image caption Ydy William wedi bod yn gwylio 'Becws'?
Image caption 'Dolig Llawen!