Triniaeth stemio
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Rhybudd am berygl triniaeth stêm i blant

16 Rhagfyr 2015 Diweddarwyd 21:27 GMT

Mae nyrsys a meddygon teulu wedi derbyn canllawiau newydd yn eu cynghori i beidio argymell triniaeth stemio i blant fel ffordd o wella annwyd neu beswch.

Daw hyn ar ôl i lawfeddygon yng Nghanolfan Llosgiadau a Thriniaethau Plastig Cymru yn Abertawe godi pryderon bod plant mor ifanc ag wyth mis oed yn dod i'r uned gydag anafiadau difrifol ar ôl tywallt dŵr berwedig.

Steffan Messenger sy'n manylu.