Lansio cynllun i geisio amddiffyn mannau addoli

  • Cyhoeddwyd
EglwysFfynhonnell y llun, John S Turner

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch i geisio amddiffyn mannau addoli hanesyddol.

Fe fydd y cynllun yn annog cynnal gweithgareddau cymunedol yn yr adeiladau.

Mae dros 3,000 o fannau addoli wedi'u rhestru yng Nghymru ond mae eu dyfodol yn y fantol, yn ôl y llywodraeth.

Y rheswm am hynny, meddai, yw bod llai o bobl yn eu defnyddio ac mae'n rhybuddio y bydd yna ddiffyg opsiynau ar eu cyfer mewn blynyddoedd i ddod.

Drwy gynnal gweithgareddau newydd yno, gallai'r adeiladau gael eu clustnodi fel asedau cymunedol neu eu defnyddio i bwrpas gwahanol.

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Ken Skates, lansiodd yr ymgyrch wrth ymweld ag Eglwys Sant Silyn yn Wrecsam.