Cam-drin domestig: Tri o heddluoedd Cymru 'angen gwella'

  • Cyhoeddwyd
CamdrinFfynhonnell y llun, PA

Mae tri o heddluoedd Cymru wedi cael gwybod fod rhaid iddyn nhw wneud mwy i amddiffyn a chefnogi rhai sy'n dioddef camdriniaeth ddomestig, a phobl eraill sy'n fregus.

Yn ôl Arolygiaeth Cwnstabliaeth ei Mawrhydi (HMIC), mae Heddluoedd De Cymru, Dyfed Powys a Gogledd Cymru "angen gwella".

Heddlu Gwent oedd yr unig lu yng Nghymru dderbyniodd radd "dda", wedi ymchwiliad blynyddol HMIC i holl luoedd Cymru a Lloegr.

Derbyniodd Heddlu De Cymru ganmoliaeth am lefel y cymorth oedd ar gael i'r rheiny oedd fwya' tebygol o ddioddef camdriniaeth ddomestig, ond doedd y llu ddim yn llwyddo gyda phobl oedd mewn llai o berygl.

Yn ogystal, fe gafodd y llu ei feirniadu am fethu ag ymateb yn ddigon cyflym pan mae plant yn mynd ar goll "yn aml".

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Nikki Holland, fod y llu "yn siomedig" gan fod y maes hwn "yn flaenoriaeth".

'Diffyg arbenigedd'

Yn ardal Dyfed Powys, fe ddywedodd HMIC fod "diffyg arbenigedd proffesiynol" wrth ymchwilio i rai achosion o gamdriniaeth ddomestig.

Yn ogystal, dywed yr adroddiad fod angen "goruchwyliaeth effeithiol" wrth ateb galwadau 999 neu 101, a bod angen i staff "ddeall a gweithredu polisïau wrth wneud penderfyniadau".

Fodd bynnag, fe nododd yr ymchwiliad fod y llu yn buddsoddi mewn swyddogion arbenigol.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed Powys fod y llu yn croesawu'r adroddiad, ac wedi dechrau gweithio i "wella'r meysydd dan sylw".

Fe gafodd Heddlu Gogledd Cymru ganmoliaeth am daclo achosion o gam-drin rhywiol yn erbyn plant.

Er hyn, fe ddywedodd HMIC fod gwelliannau pellach yn cael eu rhwystro oherwydd problemau wrth adnabod person bregus yn y lle cyntaf, a sicrhau fod sgiliau swyddogion yn cael eu defnyddio yn y mannau cywir.

'Newyddion da'

Heddlu Gwent oedd yr unig lu i dderbyn gradd "dda" gan HMIC.

Daw hyn wrth i ffigyrau ddangos fod nifer achosion o gamdriniaeth ddomestig yn ardal y llu, ymysg yr ucha' yng Nghymru a Lloegr rhwng Mawrth 2014 a 2015.

Yn ôl Comisiynydd Heddlu Gwent, Ian Johnston, mae'r adroddiad "yn newyddion da" yn enwedig "o ystyried y feirniadaeth gafodd y llu ychydig flynyddoedd yn ôl".