Arloeswr addysg ail iaith, John Albert Evans, wedi marw

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Teyrnged John Walter Jones

Mae John Albert Evans, cyn-gadeirydd Canolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn, wedi marw yn 78 oed.

Roedd Mr Evans yn gyfrannwr cyson i Radio Cymru, ac yn cael ei gydnabod fel athro wnaeth dorri tir newydd wrth ddysgu'r Gymraeg fel ail iaith.

Yn wreiddiol o Fwlch Llan yng Ngheredigion roedd yn gefnogwr ffyddlon i glwb pêl-droed Caerdydd ac yn siarad yn aml am y clwb ar Radio Cymru.

Dywedodd y darlledwr John Walter Jones y bydd Mr Evans yn cael ei gofio am ei gyfraniad mawr i ddysgwyr.

"Roedd o wedi brwydro dros yr iaith Gymraeg - wedi colli ambell i frwydr, ond hefyd wedi ennill," meddai.

"Roedd Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn yn agos iawn at ei galon a bu'n mynd 'nôl a 'mlaen o Gaerdydd i'r gogledd yn gyson am flynyddoedd.

"Fe wnaeth o ei ran, heb os, yn codi'r lle i fod yn ganolfan genedlaethol - i fod yn fan i ddysgu Cymraeg."

'Ysbrydoliaeth a bywyd'

Dywedodd Heini Gruffudd, awdur nifer o lyfrau dysgu Cymraeg: "Roedd e'n amlwg yn un o arloeswyr dysgu'r Gymraeg.

"Roedd e'n frwd am bopeth roedd e'n ei wneud, yn arbennig y syniad o gael canolfan iaith genedlaethol.

"Pan oedd e'n gweithio ym Morgannwg fel trefnydd iaith, roedd e'n cydweithio'n arbennig o effeithiol gydag ysgolion. Mewn gwirionedd, roedd Morgannwg yn dangos arweiniad i weddill y wlad.

"Mi fydd e'n cael ei gofio fel un sydd wedi rhoi ysbrydoliaeth a bywyd i addysg Gymraeg."