Toriadau i'r celfyddydau yn 'llai na yn Lloegr'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r toriadau yng Nghymru yn 'llai' nag yn Lloegr, meddai Ken Skates

Mae'r dirprwy weinidog diwylliant wedi amddiffyn cynlluniau i dorri cyllidebau ym maes y celfyddydau.

Bydd cwtogiad o 4.7% i Gyngor Celfyddydau Cymru, Amgueddfa Cymru a'r Llyfrgell Genedlaethol yn 2016-17.

Ond, yn ôl Ken Skates, mae'r toriadau yng Nghymru "lawer yn llai" na'r rhai yn Lloegr.

Daeth ei sylwadau wrth iddo ymweld â chwmni syrcas yng Nghaerdydd.

Mae NoFitState wedi cael grant o £24,000 gan y llywodraeth er mwyn perfformio eu sioe lwyddiannus Bianco yn Efrog Newydd y flwyddyn nesaf.

Toriad yn 'llai'

"Bydd yna wastad rôl i lywodraeth ddarparu cyllid craidd i sefydliadau'r celfyddydau," meddai Mr Skates.

"Mae'r cwtogiad yn y gyllideb yr wythnos yma lawer yn llai na beth ry'n ni wedi ei weld yn Lloegr lle mae yna lai o sefydliadau celfyddydau.

"Dyw hynny ddim am ddigwydd yng Nghymru ac rwy'n benderfynol o sicrhau hynny."

disgrifiad o’r llunMae'r Amgueddfa Genedlaethol yn wynebu toriad o £1m

Dywedodd fod arian ychwanegol i brosiectau fel NoFitState yn caniatáu digwyddiadau arbennig a theithiau allai ddenu ymwelwyr newydd i Gymru.

Toriad o £1.5m

Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyfarfod ddydd Gwener i drafod ei gyllideb newydd sy'n golygu toriad o £1.5m.

Mewn datganiad dywedodd y corff eu bod yn "bryderus iawn" am y pwysau ariannol ar Lywodraeth Cymru.

Ychwanegodd y byddai buddsoddiad yn y dyfodol yn eu galluogi i "sicrhau bod y celfyddydau yng Nghymru yn parhau i fod yn stori lwyddiannus..."

Yn ôl Amgueddfa Cymru, bydd ei chyllideb newydd yn cael ei thorri o £1m (4.7%) fydd yn "anochel yn cael effaith ar wasanaethau i'r cyhoedd".

Bydd y Llyfrgell Genedlaethol angen sicrhau "cyllid ychwanegol o ffynonellau eraill" o ganlyniad i'w toriad nhw.