Canslo cymhorthfa Aelod Seneddol Llafur oherwydd protestio

  • Cyhoeddwyd
doughty

Mae cymhorthfa i etholwyr gan Aelod Seneddol Llafur Cymreig wedi ei ganslo oherwydd bwriad ymgyrchwyr sy'n erbyn ymyrraeth filwrol yn Syria i brotestio tu allan.

Roedd staff canolfan gymunedol yn ardal Sblott yng Nghaerdydd yn anhapus cynnal y digwyddiad ddydd Gwener tra bod unigolion yn gwrthdystio, meddai Stephen Doughty.

Dywedodd aelod De Caerdydd a Penarth bod yr adeilad yn cael ei ddefnyddio gan bobl "hŷn a bregus".

Roedd Mr Doughty yn un o bedwar aelod Llafur o Gymru a bleidleisiodd o blaid ymosodiadau o'r awyr yn Syria.

Dywedodd ei fod wedi cynnig cyfarfod y protestwyr mewn lleoliad gwahanol i'r gymhorthfa, ond ni gafodd ateb ganddyn nhw.

Staff yn anghyfforddus

"Er nad oes gen i broblem gyda phrotestwyr yn dadlau eu hachos, doedd staff y ganolfan, yn ddealladwy, ddim yn gyfforddus gyda phrotest yn cael ei chynnal y tu allan i leoliad sy'n darparu ar gyfer pobl hŷn a bregus," meddai Mr Doughty ar ei wefan.

"Mae'n rhaid i les defnyddwyr y ganolfan fod y prif ystyriaeth, ac rwy'n deall y penderfyniad yn llwyr.

"Yn anffodus felly mae'r gymhorthfa wedi ei chanslo ac rwy'n ymddiheuro i unrhyw etholwr oedd wedi bwriadu fy ngweld er mwyn cael cymorth. Wrth gwrs, mae'n bosib iddyn nhw gysylltu â'r swyddfa i ail drefnu."

Fe bleidleisiodd Mr Doughty gyda thri aelod Llafur Cymreig arall o blaid ymyrraeth filwrol yn Syria, yn ogystal â 11 aelod o'r Ceidwadwyr yng Nghymru.

Roedd 66 Aelod Seneddol Llafur o blaid ymosodiadau o'r awyr yn Syria.