Comisiynydd y Gymraeg: 'Byddai toriad yn drychinebus'

Alun Jones
Uned Wleidyddol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Meri Huws: Y ddwy flynedd nesaf yn "anhygoel o bwysig"

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi dweud y byddai toriad arall i'w chyllideb yn "drychinebus o ran gweithrediad Mesur y Gymraeg".

Dywedodd Meri Huws wrth un o bwyllgorau'r Cynulliad ddydd Iau: "Dwi ddim yn teimlo y gallwn ni gymryd rhagor o doriadau os oes 'na ddisgwyl i Fesur y Gymraeg weithredu'n effeithiol."

Yn ôl Lindsay Whittle, AC Plaid Cymru, mae toriad arfaethedig o £300,000 i gyllideb y Comisiynydd y flwyddyn ariannol nesaf, ond dywedodd Meri Huws wrtho "rydych chi wedi rhannu darn o wybodaeth dy' ni ddim wedi cael yn y ffordd yna".

Dywedodd llefarydd dros Lywodraeth Cymru wrth y BBC: "Fel mae'r Comisiynydd yn gwybod, rydym yn gweithio'n galed i ddiogelu'r iaith Gymraeg ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol yn erbyn cefndir o doriadau i'n cyllideb.

"Byddwn yn ysgrifennu at y Comisiynydd i gadarnhau y dyraniad terfynol ar gyfer 2016 - 17 yn dilyn trafodaethau pellach."

Dros 200 o sefydliadau

Mae'r comisiynydd yn disgwyl y bydd wedi gosod safonau - sy'n egluro sut mae disgwyl i sefydliadau ddefnyddio'r Gymraeg mewn gwahanol sefyllfaoedd - ar tua 200 neu 250 o sefydliadau yng Nghymru o fewn y ddwy flynedd "anhygoel o bwysig" nesaf.

"Mae'n creu consyrn anferth i ni o fewn y sefydliad ein bod ni, yn y pedair blynedd ry'n ni wedi bodoli, wedi colli bron chwarter o'n hincwm," meddai Meri Huws.

"Os ydyn ni'n cael toriad arall, yn y man cyntaf fyddwn ni ddim yn gallu gosod y safonau yn effeithiol, a byddwn ni ddim ychwaith yn gallu gwneud y gwaith rheoleiddio sydd yn angenrheidiol o ran sicrhau bod sefydliadau yn gweithredu o fewn y safonau."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol