Gwrthdrawiad Llandudno: Apêl heddlu am wybodaeth

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n apelio am dystion wedi i ddyn oedrannus gael ei anafu'n ddifrifol mewn gwrthdrawiad yn Llandudno yn hwyr nos Fercher.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw wedi adroddiadau o wrthdrawiad rhwng dyn 80 oed a cherbyd ar Nevill Crescent.

Cafodd y ffordd ei chau a fe gafodd y dyn ei gludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gydag anafiadau difrifol iawn. Mae e bellach wedi ei drosglwyddo i ysbyty yn Stoke.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un allai fod wedi gweld y gwrthdrawiad i gysylltu â'r uned plismona ffyrdd ar 101, gan nodi'r cyfeirnod S188180.

Cafodd y ffordd ei hailagor tua 01:00 fore Iau.