Cysur i lochesi menywod dros y 'Dolig

  • Cyhoeddwyd
bocsys 'sgidiau
Disgrifiad o’r llun,
Y nod oed dosbarthu'r bocsys o gwmpas yr ardal

Mae nifer yn gyfarwydd â'r arfer o anfon bocsys 'sgidiau yn llawn anrhegion i blant llai ffodus o amgylch y byd dros y 'Dolig, ond eleni yng Nghaerdydd mae bwriad i roi bocsys o'r fath yn nes at adref.

Mali Taylor-Powell sy'n gyfrifol am ymgyrch Project Shoebox yn y brifddinas ac yn gobeithio rhannu'r bocsys yn anrhegion i fenywod mewn llochesi yn ne Cymru.

Mae'r ymgyrch wedi denu ymateb ar wefannau cymdeithasol, gyda phobl yn rhoi nwyddau ymolchi, colur, brwshys gwallt, gemwaith ac ati.

Bu Mali'n sgwrsio gyda Cymru Fyw am y prosiect.

Y llynedd fe 'nes i weld tudalen Project Shoebox ar Facebook. Ymgyrch cymunedol oedd e - criw o ferched yn dod at ei gilydd i lenwi boscys 'sgidiau hefo manion i fenywod mewn llochesi lleol. Roedd hi'n bwysig fod y bocsys yn llawn nwyddau fyddai'n ddefnyddiol i fenyw yn cyrraedd lloches dros yr Ŵyl.

O'n i eisiau llenwi bocs ar unwaith a'i anfon atyn nhw, felly 'nes i anfon neges at y grŵp a gofyn sut y gallwn i gyfrannu. Yn anffodus, dim ond mewn rhannau o Loegr oedd yr ymgyrch ar waith, a doedd 'na ddim byd tebyg yng Nghymru.

Felly 'nes i benderfynu sefydlu ymgyrch fy hun. 'Nes i gysylltu ag elusennau yn ne Cymru i weld oedden nhw angen nwyddau o'r fath, ac fe ddywedon nhw eu bod nhw'n desperate. Es i ati i greu tudalen Facebook a gwahodd fy ffrindiau i gyd i roi bocs.

Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na dipyn o waith trefnu wedi i'r criw dderbyn y bocsys

Yna fe ddechreuon nhw wahodd pobl eraill, ac erbyn hyn mae gennym ni ddigon o focsys i roi cymorth i dair elusen - Cymorth i Ferched, BAWSO a Llamau.

Dw i mor falch o bawb sydd wedi gwirfoddoli a rhoi bocsys, mae'r ymateb wir wedi fy ysbrydoli i.

Ma' helpu'n gilydd yn rhoi cymaint o foddhad i mi, a dw i'n gwybod fod pawb gymrodd ran yn teimlo eu bod nhw wedi gwneud rhywbeth caredig i helpu rhywun dieithr oedd wir angen y cymorth.

Disgrifiad o’r llun,
Mae tair elusen wedi derbyn bocsys gan yr ymgyrch eleni
Disgrifiad o’r llun,
Weithiau mae angen ail-rannu'r nwyddau er mwyn sicrhau fod pob menyw yn derbyn anrhegion tebyg