Cartŵns y Flwyddyn

Image caption Yr ymateb i'r ymosodiad terfysgol ar swyddfeydd cylchgrawn dychanol Charlie Hebdo ym Mharis ym mis Ionawr.
Image caption Doedd hi ddim yn flwyddyn dda i ffigyrau gwrando BBC Radio Cymru. Roedd yr ystadegau ym mis Hydref yn awgrymu bod cyrhaeddiad wythnosol BBC Radio Cymru wedi gostwng i 104,000 yn y chwarter cynt - ei lefel isaf erioed.
Image caption Enilllodd Cefin Roberts a Chôr Glanaethwy lawer o edmygwyr newydd ar ôl dod yn ail yng nghystadleuaeth 'Britain's Got Talent' ym mis Mai.
Image caption Roedd 2015 yn flwyddyn o ddathliadau ym Mhatagonia. Roedd hi'n 150 o flynyddoedd ers i'r fintai gyntaf sefydlu'r Wladfa.
Image caption Roedd 2015 yn flwyddyn galed yn ariannol i S4C. Cyhoeddodd y Canghellor yn ei adolygiad ym mis Tachwedd y byddai'r sianel yn cael £1.7m yn llai dros y pedair blynedd nesa'.
Image caption Roedd ffermwyr Cymru yn pryderu ddechrau'r haf wedi i gwmni cydweithredol First Milk gyhoeddi y byddai y bydd pris litr safonol o laeth yn gostwng o geiniog y litr ym mhob ardal o'r DU.
Image caption Ym mis Hydref roedd hi'n union hanner can mlynedd ers boddi Cwm Tryweryn.
Image caption Cafodd Cyngor Cymuned Cynwyd yn Sir Ddinbych orchymyn gan yr Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus i baratoi cofnodion dwyieithog o'u cyfarfodydd yn hytrach nac yn uniaith Gymraeg.
Image caption Faint ohonoch chi gafodd anrheg fel hon y Dolig hwn ??