Dem Rhydd: 'Lleihau dosbarthiadau i 25'

  • Cyhoeddwyd
disgyblion

Byddai dosbarthiadau babanod yn cael cyfyngu i ddim mwy na 25 o ddisgyblion dan lywodraeth y Democratiaid Rhyddfrydol, yn ôl y blaid.

Wrth gyhoeddi'r polisi, maent yn dweud fod dros 70,000 o ddisgyblion yng Nghymru yn cael eu haddysgu mewn dosbarthiadau o dros 25, sy'n 59% o'r holl ddosbarthiadau babanod.

Dywedodd llefarydd addysg y blaid, Aled Roberts AC y byddai athrawon yn cael mwy o amser gyda phlant yn unigol ac fe fyddai ansawdd y gwersi yn gwella.

Fe all dosbarthiadau gael hyd at 30 o ddisgyblion ynddynt.

Dywedodd Mr Roberts fod y cynnig yn ymwneud â rhoi "amser i athrawon wneud yr hyn y maent yn ei wneud orau, sef addysgu.

'Blaenoriaeth'

"Byddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn gweithio i sicrhau bod dosbarthiadau babanod fel arfer yn cynnwys dim mwy na 25 o ddisgyblion..."

"Byddem yn buddsoddi mewn mwy o athrawon, er mwyn rhoi amser i ganolbwyntio ar anghenion unigol y plentyn i godi safonau'r addysg maent yn ei dderbyn.

"Mae maint dosbarthiadau ar gyfartaledd yng Nghymru yn uwch na bron pob gwlad ddatblygedig arall. Nid yw hynny'n ddigon da, ac mae'n disgyblion yn haeddu gwell."

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru yn gobeithio y byddai'r polisi yn arwain at "drafodaeth ehangach" am faint dosbarthiadau cyn etholiadau cynulliad y flwyddyn nesaf.

'Llwyth gwaith'

Dywedodd Owen Hathway Swyddog Polisi UCAC: "Mae maint dosbarthiadau babanod wedi bod yn cynyddu'n gyson dros nifer o flynyddoedd.

"Mae hyn yn cael effaith fawr ar lwyth gwaith athrawon a'u gallu i dreulio amser gwerthfawr gyda'u disgyblion. Mae'n cael effaith uniongyrchol ar lefelau cyrhaeddiad.

"Mae creu cap o 25 o ddisgyblion yn gynnig a fydd yn cael derbyniad da gan y proffesiwn addysg ledled Cymru."

Y mis diwethaf, dywedodd UCAC eu bod wedi cael eu rhybuddio i ddisgwyl toriadau o tua 16% dros y tair blynedd nesaf, a gallai maint dosbarthiadau a awgrymir godi o ganlyniad.

Ffynhonnell y llun, Arall