Cau'r A55 ger Caerwys wedi gwrthdrawiad

  • Cyhoeddwyd
ambiwlans

Cafodd yr A55 ei chau i'r ddau gyfeiriad am gyfnod yn sgil gwrthdrawiadrhwng cyffordd 29 a 30 ger Caerwys, Sir Fflint,

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng tractor a threlar a char Alpha Romeo tua 13:30.

Cafodd ambiwlans awyr, dau ambiwlans a cherbyd ymateb sydyn eu hanfon yno yn ogystal â dau gerbyd ac uned achub dechnegol o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Yn ôl y Gwasanaeth Ambiwlans, aed â dyn a dynes, y ddau yn oedrannus, i Ysbyty Glan Clwyd Bodelwyddan.

Does yna ddim manylion am eu hanafiadau.