Organau bachgen wedi achub bywydau

Cyhoeddwyd

Mae'n bosib bod bachgen ifanc fu farw wrth groesi'r ffordd gyda'i dad wedi achub hyd at wyth o fywydau am fod ei fam wedi cytuno i roi ei organau i gleifion oedd yn disgwyl trawsblaniad.

Fe gafodd Fraser Bates, saith oed, a'i dad Stuart eu lladd pan gafon nhw'u taro gan gar ar ffordd yr A4119 ger Llantrisant ar gyrion pentref Tonysguboriau wrth ddychwelyd o barti ddydd Sul.

Wedi i fam Fraser, Anna Bates, gwrdd â swyddogion iechyd i drafod rhoi ei organau, dywedodd:

"Mae fy machgen bach yn parhau i fod yn 'superstar' llwyr a rhoi ei organau."

Y disgwyl yw bod Fraser wedi rhoi ei galon, ysgyfaint, arennau, iau, pancreas a phethau eraill megis llygaid, croen a mer ei esgyrn i gleifion oedd eu hangen.

Mae swyddogion wedi canmol dewrder Anna Bates yng nghanol galaru ar ôl colli ei gŵr a'i mab. Dywedodd llefarydd ar ran Rhoi Organau Cymru:

"Mae rhoi organau yn achub bywydau, ond rhaid i ni hefyd gydnabod a diolch i'r holl bobl sydd wedi rhoi organau ac i'r teuluoedd sydd wedi cefnogi rhoi organau.

"Rydym yn meddwl am Anna a'i theulu yn y cyfnod anodd ofnadwy yma."

Straeon perthnasol