Diwrnod cyhoeddi cyllideb Cymru

Gan Aled ap Dafydd
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
arianFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae BBC Cymru ar ddeall y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau i wario £260m yn fwy ar iechyd.

Bydd y cynnydd yn cael ei gynnwys yng nghyllideb Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Roedd y llywodraeth eisoes wedi clustnodi £150m ychwanegol ar gyfer iechyd, ond o ganlyniad i'r cynnydd mewn gwariant ar iechyd yn Lloegr, mae mwy o arian ar gael i Lywodraeth Cymru.

Mae'n golygu y bydd gwariant ar iechyd wedi cynyddu o leiaf £830m ers 2013. Ar ôl ystyried chwyddiant, bydd llai yn cael ei wario ar iechyd yn 2017 o gymharu a 2011.

Mi fydd bron i 48% o gyllideb Llywodraeth Cymru yn cael ei wario ar iechyd, y canran uchaf ers datganoli.

'Anodd a heriol'

Mae BBC Cymru hefyd yn deall na fydd toriadau i gyllideb llywodraeth leol mor llym â'r flwyddyn ddiwethaf.

Yn 2015-16 roedd toriad o 4.1%.

Ers 2010 bu gostyngiad o 8% yng nghyllideb Llywodraeth Cymru, neu £1.3 biliwn.

Ar ôl ystyried amcangyfrifon chwyddiant, bydd toriad pellach o 3.6% yn y pedair blynedd nesaf.

Mae llunio cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 wedi bod yn "anodd iawn a heriol", yn ôl y gweinidog cyllid Jane Hutt.

"Y neges yn y gyllideb 'Cymru well a thecach' ydy sicrhau ein bod ni'n gwarchod y gwasanaethau sydd yn cael eu blaenoriaethu gan bobol Cymru tra hefyd yn galluogi busnesau i ddatblygu mewn economi lewyrchus.

"Mewn termau real, mae'r arian cyfalaf 30% yn is o'i gymharu â 2009-10 ac felly yn nhermau isadeiledd mae pethau yn anodd iawn."