Dim achos llys yn erbyn yr Arglwydd Janner

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae barnwr yn yr Old Bailey wedi dyfarnu nad yw'r Arglwydd Janner yn ddigon iach i bledio mewn achos cyfreithiol yn ei erbyn yn ymwneud a 22 honiad hanesyddol o gam-drin rhyw yn erbyn naw o blant.

Ym mis Ebrill fe benderfynodd y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus Alison Saunders nad oedd diddordeb cyhoeddus mewn erlyn Grevill Janner am yr honiadau yn ei erbyn gan nad oedd yn ddigon iach o achos ei fod yn dioddef o ddementia.

Daeth y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus i'r casgliad hwn yn dilyn pedwar adroddiad arbenigol - gyda dau adroddiad wedi eu comisiynu gan yr erlyniad a dau adroddiad arall gan arbenigwyr ar ran yr amddiffyniad.

Roedd y pedwar adroddiad o'r farn nad oedd yr Arglwydd Jenner yn ddigon iach i gymryd rhan mewn achos cyfreithiol.

Adolygiad annibynnol

Ond yn dilyn adolygiad annibynnol ar gais chwech o'r dioddefwyr honedig, cafodd y penderfyniad i beidio â'i erlyn ei wyrdroi, ac fe gafodd y penderfyniad terfynol ei roi yn nwylo barnwr.

Ddydd Llun fe ddaeth Mr Ustus Openshaw i'r casgliad na ddylai'r Arglwydd Janner gael ei erlyn.

Dywedodd y barnwr: "Mae'r holl brofion wedi dangos dirywiad cynyddol yn ei ddementia, gyda chasgliad anochel a diwrthdro fod y diffynnydd yn dioddef o ddementia sydd wedi gwaethygu ac mae'n ddi-droi'n-ôl, ac o ganlyniad barnu nad yw'n ddigon iach i bledio."

Cafodd yr Arglwydd Janner ei eni yng Nghaerdydd yn 1928, cyn gweithio fel aelod seneddol yng Nghaerlŷr rhwng 1970 a'i ymddeoliad yn 1997.