25,000 tunnell o bren ar dân yn nociau Casnewydd

  • Cyhoeddwyd
tan

Mae tua 25,000 tunnell o bren ar dân yn nociau Casnewydd.

Yn ôl y gwasanaeth tân, mae 30 o'u diffoddwyr yno yn brwydro yn erbyn y fflamau.

Fe aeth y safle yn ardal Dociau Alexandra ar dân am 17:00 ddydd Sadwrn.

Mae trigolion lleol yn cael eu cynghori i aros tu mewn ac i gau eu drysau a'u ffenestri.

Dywedodd y corff amgylcheddol, Cyfoeth Naturiol Cymru, ei fod yn gweithio gyda pherchnogion y safle, y gwasanaeth tân ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i geisio lleihau effaith y mwg.