Tywydd: 300 o dai heb drydan yn y gogledd

  • Cyhoeddwyd
Ceblau
Disgrifiad o’r llun,
Mae peirianwyr wedi bod yn ceisio adfer y cyflenwad

Nos Wener roedd 300 o dai yn y gogledd heb drydan oherwydd gwyntoedd cryfion.

Y llefydd gwaetha oedd Conwy, Corwen yn Sir Ddinbych ond bod problemau yn Y Bala, Trefriw a Llanrwst.

Dywedodd Scottish Power fod gwyntoedd cryfion wedi effeithio ar geblau trydan.

Tua 19:30 yng Nghapel Curig roedd y gwynt yn 78 mya.

Mae peirianwyr yn ceisio adfer y cyflenwad.

Ffynhonnell y llun, Gerallt Jones
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd ffyrdd eu cau ger parc manwerthu yn Llandudno oherwydd difrod i adeiladau siopau.

Bu'n rhaid i'r heddlu gau ffyrdd yn agos i barc manwerthu Mostyn Champneys yn Llandudno wedi i wyntoedd achosi difrod i siopau Curry's a Home Bargains.

Canslo trenau

Ynghynt roedd rhybudd y gallai gwyntoedd o dros 70 mya daro gogledd a chanolbarth Cymru dros y penwythnos.

Fe allai Storm Desmond arwain at ganslo trenau a llongau fferi ac achosi trafferth ar y ffyrdd, meddai'r Swyddfa Dywydd.

Mae rhybudd melyn "byddwch yn ymwybodol" mewn grym o 17:00 ddydd Gwener tan 06:00 fore Sul, gyda disgwyl mwy o law ddydd Sadwrn.

Ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru mae'r manylion diweddara am rybuddion llifogydd.

Achub o lifogydd

Nos Iau cafodd y Gwasanaeth Tân eu galw i achub pedwar o bobl oedd yn sownd mewn car ar Heol Gwbert yn Aberteifi tua 20:15.

Cafodd grŵp arall o bobl eu hachub o gerbyd yng Nghastellnewydd Emlyn tua 19:00.

Roedd llifogydd wedi effeithio ar tua 20 o dai ar hyd yr A487, ac roedd nifer o griwiau tân ac achub yn delio gyda'r digwyddiadau.

Yn y de dywedodd y gwasanaethau brys bod yr achosion gwaethaf ym Merthyr Tudful ac Aberdâr, a dywedodd Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru bod rhai achosion o lifogydd yng Ngwynedd, ond bod y cyngor yn delio gyda'r digwyddiadau yma.

Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd ffordd yr A4059 ei chau yn Aber Pennar am gyfnod

Mae'r rhybudd gwyntoedd cryfion mewn grym ar gyfer Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam a Phowys.

Fe allai teithwyr trenau wynebu trafferthion wedi rhybudd y gallai ambell i lein gau ar fyr rybudd oherwydd llifogydd.

Yn ôl rhagolygon mae'n bosib y gallai glaw trwm a gwyntoedd cryfion barhau i daro ardaloedd o Gymru rhwng dydd Gwener a dydd Llun, ac fe allai hynny effeithio ar rwydwaith Trenau Arriva.

Y leiniau dan sylw yw'r rhai o Gyffordd Llandudno i Flaenau Ffestiniog ac o'r Amwythig i Fachynlleth.