Eryri'n Warchodfa Awyr Dywyll Rhyngwladol

Published
image copyrightKeith O'Brien

Bydd Eryri yn cael ei ddynodi'n Warchodfa Awyr Dywyll Rhyngwladol swyddogol yn ddiweddarach.

Mae hynny'n gydnabyddiaeth ar gyfer ardaloedd gydag amgylchfyd nos eithriadol, ac yn golygu y bydd camau yn cael eu cymryd i'w amddiffyn.

Dyma fydd yr ail ardal yng Nghymru i gael ei ddynodi, ar ol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 2013.

Y mannau eraill sydd wedi eu dynodi yw:

  • Aoraki Mackenzie (Sealand Newydd)
  • Parc Cenedlaethol Exmoor (Lloegr)
  • Kerry (Iwerddon)
  • Mont-Mégantic (Québec)
  • Gwarchodfa Natur NamibRand (Namibia)
  • Pic du Midi (Ffrainc)
  • Rhön (Yr Almaen)
  • Westhavelland (Yr Almaen)
image copyrightVisit Snowdonia

Yn dilyn y cyhoeddiad, Cymru sydd a'r ganran fwyaf o'i hawyr wedi ei ddynodi'n warchodfa o holl wledydd y byd.

Bydd yr ardal nawr yn cael ei warchod, er mwyn amddiffyn bywywd gwyllt o fewn y parc.

Ond bydd y cyhoeddiad hefyd yn atyniad i ymwelwyr a seryddwyr.

'Gwarchod yr amgylchedd'

Dywedodd Emyr Williams, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: "Mae derbyn y dynodiad hwn yn newyddion arbennig o dda i drigolion, busnesau, ymwelwyr a bywyd gwyllt Eryri.

"Yn anffodus, mae'r cyfle i fwynhau awyr a sêr y nos yn prinhau, mae patrymau byw rhai o greaduriaid y nos yn cael eu heffeithio a chan fod llygredd golau ar gynnydd, mae'n cyfrannu at y dirywiadau hyn.

"Ond, gyda'r dynodiad hwn, gall bywyd gwyllt yr ardal wella, bydd ansawdd yr amgylchedd yn cael ei warchod, bydd atyniad naturiol newydd i ddenu ymwelwyr newydd i Eryri ar gyfnodau tawel o'r flwyddyn, bydd yr economi leol yn gwella a bydd awyr dywyll Eryri yn cael ei diogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol."

Bydd y cyhoeddiad yn cael ei wneud yng nghanolfan gymunedol Abergwynolwyn.