Bil drafft Cymru yn 'annealladwy,' medd pwyllgor

  • Cyhoeddwyd
cynulliadFfynhonnell y llun, PA

Mae cynlluniau "annealladwy" Llywodraeth Prydain i newid setliad datganoli Cymru angen eu newid, yn ôl cadeirydd un o bwyllgorau'r Cynulliad.

Fe allai'r cynigion ym mil drafft Cymru arwain at lai o bwerau i'r Cynulliad, meddai David Melding.

Mae'r mesur yn nodi'r pwerau sydd wedi'u cadw yn San Steffan, gan roi'r cyfrifoldeb am bopeth arall i Fae Caerdydd.

Ond mae yna feirniadaeth bod gormod o gyfrifoldeb am barhau yn nwylo gweinidogion Llywodraeth Prydain.

Daw sylwadau Mr Melding wrth i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol gyhoeddi adroddiad ar y bil.

Dyma fesur sydd wedi ei wneud "ar gyfer Cymru, nid gyda Chymru," meddai'r Aelodau Cynulliad.

'Ddim yn ffordd dda'

"Mae am fod yn annealladwy i'r unigolyn ond o ran cyfraith gyfansoddiadol rydyn ni'n credu bod angen gwneud pob ymdrech i wneud pethau'n glir," meddai Mr Melding.

"Dyw hi ddim yn ffordd dda o ddrafftio cyfraith gyfansoddiadol, gadael i gymaint o oblygiadau fynd i gyfeiriadau gwahanol."

Ychwanegodd: "Mae'r pwyllgor yn teimlo bod bil drafft wedi ei wneud i Gymru ond nid gyda Chymru ac un fyddai wedi gallu elwa drwy Lywodraeth Prydain, Llywodraeth Cymru a'r Cynulliad yn cydweithio'n agosach."

Mae gweinidogion Llywodraeth Prydain yn gallu rhoi sêl bendith i ddeddfau Cymreig o dan y bil.

Ond yn ôl y pwyllgor fe ddylai dilyn model datganoli'r Alban a thynnu'r cymal hwnnw o'r mesur.