Deintyddfa symudol yn llenwi bwlch

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Deintyddfa symudol

Fe allai deintyddfa symudol Machynlleth gynnig ateb i'r broblem o ddiffyg deintyddion yn rhai o gymunedau'r canolbarth.

Mae'r uned symudol - sy'n ddeintyddfa gyflawn a'r holl offer yng nghefn lori - wedi'i leoli ym maes parcio Ysbyty Machynlleth.

Mae e wedi darparu triniaeth ar y gwasanaeth iechyd i gleifion sydd ag angen brys am dridiau'r wythnos ers dechrau Tachwedd.

Fe gollodd Machynlleth ei deintydd parhaol ym mis Hydref.

Am resymau cytundebol dyw Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ddim yn gallu defnyddio'r ddeintyddfa barhaol sydd ym Machynlleth.

Mae'r ddeintyddfa yna - sy dan gytundeb gyda chorff annibynnol - yng nghanolfan iechyd Machynlleth.

Gobaith y Bwrdd Iechyd yw y bydd deintydd parhaol yn gweithio yno erbyn diwedd Ionawr i ddarparu gofal ar y gwasanaeth iechyd i'r gymuned.

Dywedodd Warren Tolley, Cyfarwyddwr Clinigol Deintyddiaeth y Bwrdd Iechyd, y gallai fod rôl yn y dyfodol i'r uned symudol mewn cymunedau eraill ym Mhowys.

"Ry'n ni'n wasanaeth deintyddol cymunedol sy'n cael ei gyflogi'n uniongyrchol gan y bwrdd iechyd.

'Profiad digon dymunol'

"Un o'n rolau yw darparu gwasanaeth i gymuned pan fydd diffyg a dyna'r hyn ry'n ni'n gwneud yma ym Machynlleth.

"Mae'n bosib y gallai'r uned yma deithio i ardaloedd eraill os yw'r un broblem yn codi eto."

Disgrifiad o’r llun,
Bydd y ddeintyddfa symudol ym Machynlleth tan Ionawr 2016

Un sydd wedi cael triniaeth yn y ddeintyddfa symudol yw Dafydd Evans o Benego

"Ces i broblem gydag un dant - fe dorrodd ddarn i ffwrdd a doeddwn i ddim eisiau aros tan fis Chwefror am driniaeth rhag ofn y cawn i drafferthion gydag e dros y Nadolig.

"Roedd mynd i'r ddeintyddfa symudol yn brofiad digon dymunol", meddai.

"Roedd y cerbyd wedi'i addasu yn arbenigol ar gyfer y gwaith. Roedd 'jacks' ar y corneli wrth yr olwynion yn ei gadw'n hollol lonydd ac unwaith roeddech chi mewn yn y fan ac wedi cau'r drws gallwch chi daeru eich bod chi mewn unrhyw syrjeri deintyddol."

Ychwanegodd Warren Tolley fod cleifion ym Machynlleth yn "ddiolchgar iawn am y gwasanaeth ac mae'r staff yn hapus iawn i weithio yn yr uned symudol. Fe fyddwn ni yma cyhyd a bod yr angen yma amdanom ni."