Dwylo pwy sydd dros y môr?

Mae hi'n dymor ewyllys da ac erbyn hyn mae'n draddodiad yr adeg hon o'r flwyddyn i nifer o gerddorion ryddhau recordiau i godi arian i achosion da.

Mae'r Fonesig Shirley Bassey wedi cydweithio gyda'r triawd Blake i gyhoeddi fersiwn o 'The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)' er mwyn codi arian i apêl Hosbis Blant Arch Noa tra bod canwr arall o Gaerdydd, Shakin Stevens, wedi rhyddhau 'Echoes Of Merry Christmas Everyone', adlais o'i gân boblogaidd gyrhaeddodd frig y siartiau Nadolig 30 mlynedd yn ôl yn 1985.

Yn 1985, fel mae'n digwydd, cafodd un o'r recordiau elusennol mwya' poblogaidd yn y Gymraeg ei chyhoeddi - 'Dwylo dros y Môr'

Yn sgîl llwyddiant Band Aid gyda'r sengl 'Do They Know It's Christmas?' adeg y 'dolig yn 1984, penderfynodd Huw Chiswell a chriw o gerddorion eraill benderfynu gwneud rhywbeth tebyg yma yng Nghymru.

Mae nifer o wynebau adnabyddus yn canu ar y record, ac ambell i wyneb llai amlwg, ac efallai ambell un sydd yn ddirgelwch llwyr. Sawl un o'r canlynol 'dych chi'n nabod?

line break
Un anodd i ddechrau. Peidiwch gor wneud hi, neu falle fydd angen meddyg
Image caption Un anodd i ddechrau. Peidiwch gor wneud hi, neu falle fydd angen meddyg

Ydych chi'n nabod y canwr meddygol?

Mae'r ateb yma.

line break
Barod am bach o blŵs?
Image caption Barod am bach o blŵs?

Nabod hon heb ei band?

Mae'r ateb yma.

line break
Mae hwn yn fwy adnabyddus fel actor erbyn hyn. Efallai fydd yn ennill rhan yn y ffilm 'The Godfather'?
Image caption Mae hwn yn fwy adnabyddus fel actor erbyn hyn. Efallai bydd e'n ennill rhan yn y ffilm 'The Godfather'?

Fydd hwn yn gwneud cynnig allwch chi ddim gwrthod? Pwy yw e?

Mae'r ateb yma.

line break
Ydych chi'n nabod y ddau adnabyddus yma?
Image caption Ydych chi'n nabod y ddau adnabyddus yma?

Gallwch ddarganfod enwau'r ddau yma.

line break
'No way' wnewch chi nabod hon
Image caption 'No whey' wnewch chi nabod hon

'Oes way!'

Mae'r ateb yma.

line break
Un i chi blantos ( y 90au) nawr
Image caption Un i chi blantos (y 90au) nawr

Ydych chi'n nabod y cyflwynydd enwog?

Mae'r ateb yma.

line break
Pwynt am ei henw, a phwyntiau ychwanegol os fedrwch chi gyfri sawl dant sydd ganddi
Image caption Pwynt am ei henw, a phwyntiau ychwanegol os fedrwch chi gyfri sawl dant sydd ganddi

Mae'r ateb yma.

line break
Mae'r cerddor yma Ar Lôg ar hyn o bryd
Image caption Mae'r cerddor yma Ar Lôg ar hyn o bryd

Nabod y cerddor?

Mae'r ateb yma.

line break
Fyddwch chi'n nabod y gân os nad y gantores
Image caption Fyddwch chi'n nabod y gân os nad y gantores

A dyma un anodd i orffen. Marciau ychwanegol am enw hon ac enw ei band.

Mae'r ateb yma.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.