BBC Cymru Fyw

Argymell cadw gwaith ONS yng Nghasnewydd

Published
Dylai'r gwaith o gasglu ystadegau economaidd aros ym mhencadlys y Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghasnewydd, medd adolygiad.
Y swyddfa yw prif ffynhonnell data Prydain, gyda dwy ran o dair o'i staff yn gweithio yn y ddinas.
Mewn adroddiad interim gan gyn-ddirprwy lywodraethwr Banc Lloegr, mae Syr Charlie Bean yn argymell y dylai'r ganolfan yng Nghasnewydd fod wrth wraidd y gwaith o gasglu ystadegau economaidd.
Er hynny, mae'n dweud fod symud y ganolfan o Lundain i Gasnewydd ddiwedd y 2000au wedi arwain at golli llawer o'r arbenigedd yn y maes.
Roedd pryder y byddai'r adolygiad yn awgrymu symud swyddi o dde Cymru i Lundain.
Mae undeb y PCS wedi croesawu'r argymhelliad.