Gorsaf Caerdydd Canolog: 'Angen gwelliannau brys'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid i gefnogwyr giwio am hyd at bedair awr am drên ar ôl gêm Iwerddon v Canada

Mae angen gwelliannau brys i "seilwaith sy'n heneiddio" yng ngorsaf drenau Caerdydd Canolog i ymdopi â gofynion digwyddiadau chwaraeon mawr yn y brifddinas, medd un o bwyllgorau'r Cynulliad.

Mae'r Pwyllgor Menter a Busnes wedi bod yn edrych ar y problemau gafodd rhai ymwelwyr â Chaerdydd yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd yn gynharach eleni.

Clywodd y pwyllgor bod pobl wedi bod yn ciwio am hyd at bedair awr i ddal trenau ar ôl y gêm gyntaf yn Stadiwm y Mileniwm, er bod yr amser hwn wedi gostwng dros gyfnod y bencampwriaeth.

Dywedwyd wrth y Pwyllgor bod gemau Cwpan Rygbi'r Byd wedi bod yn wahanol i gemau blynyddol Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, gan fod y rhan fwyaf o bobl yn dod i Gaerdydd o'r dwyrain, gyda dim ond 5% o'r tocynnau ar gyfer gemau nad oedd Cymru'n chwarae ynddyn nhw wedi'u gwerthu yng Nghymru.

'Profiad pleserus'

Mewn datganiad, dywedodd y pwyllgor: "Mae'n amlwg nad yw'r seilwaith sy'n heneiddio yn ardal Gorsaf Ganolog Caerdydd yn gallu ymdopi â'r galw gan niferoedd mawr o deithwyr mewn cyfnod byr, er enghraifft, ar ôl digwyddiad chwaraeon mawr.

"Gyda gêm derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd yn 2017, bydd llygaid y byd yn gwylio, a bydd cyfleoedd gwych i ddenu ymwelwyr o dramor ac i ymchwilio i gyfleoedd busnes.

"Mae'n hollbwysig felly ein bod yn gweithredu ar y gwersi a ddysgwyd yn ystod cystadleuaeth Cwpan Rygbi'r Byd er mwyn sicrhau y bydd pawb yn cael profiad pleserus o ddod i Gaerdydd."

Argymhellion

Mae'r pwyllgor wedi gwneud naw o argymhellion yn ei adroddiad, gan gynnwys:

  • Gwella capasiti yn yr orsaf fel mater o frys;
  • Rhaid i drefnwyr digwyddiadau a chwmnïau trafnidiaeth wneud mwy o ymdrech i sicrhau y caiff cefnogwyr wybodaeth well am yr opsiynau sydd ar gael iddynt;
  • Dylai teithio ar fysiau fod â rôl amlycach o ran cynllunio teithio.

Straeon perthnasol