Gwobrau Chwaraeon Cymru: Tri hyfforddwr ar y rhestr fer

  • Cyhoeddwyd
Coleman, Williams, Gatland

Mae rhestr fer Hyfforddwr y Flwyddyn Gwobrau Chwaraeon Cymru 2015 wedi'i chyhoeddi, gyda phêl-droed, rhwyfo a rygbi'n cael eu cynrychioli.

Chris Coleman, Robin Williams a Warren Gatland sydd ar y rhestr fer am eu llwyddiannau yn y flwyddyn ddiwethaf.

Dan arweiniad y rheolwr Chris Coleman, mae tîm pêl-droed Cymru wedi datblygu i fod yn un o'r gorau yn Ewrop, a'r garfan wedi cyrraedd 10 uchaf rhestr detholion Fifa am y tro cyntaf erioed.

Mae'r tîm wedi llwyddo i gyrraedd rowndiau terfynol un o'r pencampwriaethau mawr am y tro cyntaf ers 1958, a bydd Coleman yn awyddus i greu argraff yn Ffrainc yr haf nesa'.

Eleni, fe wnaeth Robin Williams arwain Heather Stanning a Helen Glover at ail fedal aur ym Mhencampwriaethau Rhwyfo'r Byd yn y gystadleuaeth parau i ferched.

Dan hyfforddiant Williams, cafodd Glover ei dyrchafu i frig rhestr goreuon y byd, ac enillodd Stanning a hithau wobr Criw Gorau'r Byd i Fenywod gan gorff llywodraethu'r byd rhwyfo, FISA.

Gyda'i garfan wedi dioddef llu o anafiadau, llwyddodd Warren Gatland i lywio Cymru drwy grŵp caletaf Cwpan Rygbi'r Byd, gan drechu Lloegr yn Twickenham ar y ffordd.

Er iddyn nhw gael eu trechu gan Dde Affrica yn rownd yr wyth olaf, Cymru sydd yn y safle uchaf o wledydd hemisffer y gogledd yn netholion rygbi'r byd.

'Tasg anodd'

Dywedodd yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd Chwaraeon Cymru: "Mae'r tri hyfforddwr yma'n arbennig iawn, ac yn cael eu parchu yn eu campau eu hunain, ac maen nhw'n haeddu eu lle ar frig rhagoriaeth chwaraeon Cymru.

"Mae cymharu llwyddiannau fel hyn ar draws gwahanol chwaraeon yn dasg anodd iawn bob tro. Hyd yn oed y tu allan i'r tri uchaf, mae llwyddiant llu o hyfforddwyr yn 2015 wedi ysgogi balchder mawr ym myd chwaraeon Cymru."

Penderfynwyd ar restr fer Hyfforddwr y Flwyddyn gan banel o feirniaid Gwobrau Chwaraeon Cymru, sef panel o arbenigwyr chwaraeon yn cynnwys enillydd medal aur Gemau'r Gymanwlad, Frankie Jones, Cadeirydd Chwaraeon Cymru, Laura McAllister, yr Athletwraig Baralympaidd, Pippa Britton, Pennaeth Chwaraeon BBC Cymru, Geoff Williams, y Newyddiadurwraig Chwaraeon, Carolyn Hitt, y Llysgennad Ifanc, Nia Weaver a Chadeirydd Pwyllgor Hyfforddi'r DU, Bev Smith.

Bydd enillydd y wobr yn cael ei gyhoeddi yn noson Gwobrau Chwaraeon Cymru 2015 ar nos Lun, 7 Rhagfyr yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd.