Rhybudd i ysgolion am doriadau 'andwyol' i gyllidebau

Cyhoeddwyd

Mae cynghorau Cymru wedi rhybuddio ysgolion i baratoi am doriadau o tua 16% i'w cyllidebau yn y blynyddoedd nesaf, yn ôl undeb athrawon.

Dywedodd UCAC wrth raglen Post Cyntaf ar Radio Cymru y bydd cwtogiad, dros dair blynedd, yn cael effaith "andwyol".

Maen nhw'n honni y byddai "sgil effeithiau dwfn" i doriad o'r fath, tra bod un pennaeth wedi dweud bod y toriad yn "codi braw ac arswyd".

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth fod angen ystyried goblygiadau'r adolygiad gwariant ar Gymru cyn cadarnhau eu cynlluniau gwario eu hunain.

Diogelu gwariant

Mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio diogelu gwariant ar ysgolion drwy wario 1% yn fwy na'r gyllideb sy'n dod gan Lywodraeth Prydain.

Ond mae hynny dal yn golygu bod pwysau ar yr arian sy'n cael ei wario ar ysgolion.

Ym mis Mawrth 2015 roedd gan ysgolion Cymru gyfanswm o £64m wrth gefn, £141 i bob disgybl.

Mae hynny'n gynnydd o 6.6% ers y llynedd ond dyna oedd y ffigwr gwaethaf ers 2001.

Disgrifiad,
Gethin Thomas yw prifathro Ysgol Gymraeg Dewi Sant yn Llanelli

Yn ôl Gethin Thomas, Prifathro Ysgol Gymraeg Dewi Sant yn Llanelli, mae'r cyngor sir wedi dweud wrtho bod angen paratoi am doriadau o 16% dros y tair blynedd nesaf.

Mae hynny'n golygu £250,000 yn llai erbyn 2019 ac o bosib yn golygu y byddai'n rhaid cael gwared â rhai o'r staff dysgu.

Dywedodd bod y sefyllfa yn "codi braw ac arswyd" arno ac y byddai ceisio ymateb i dargedau newydd gyda llai o staff yn "dipyn o broblem".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn dilyn yr adolygiad gwariant, fe fyddwn yn ystyried yr oblygiadau ar gyfer Cymru cyn gosod ein cynlluniau gwariant ar gyfer 2016-17 yn ein cyllideb ddrafft ar 8 Rhagfyr."

Straeon perthnasol