Gohirio trydaneiddio'r rheilffordd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, GWR

Bydd trydaneiddio'r lein rheilffordd rhwng Caerdydd ac Abertawe yn cymryd yn hirach na'r disgwyl, yn ôl adroddiad gan Network Rail.

Bydd mwyafrif y gwaith i foderneiddio'r lein o Lundain i Gaerdydd yn digwydd yn ôl y cynllun, ac fe ddylai hynny ddigwydd erbyn Mawrth 2019.

Ond ni fydd y gwaith ar y lein ymhellach i'r gorllewin - oedd i fod i ddigwydd yn 2018 - nawr yn digwydd tan rhwng 2019 a 2024.

Yn ôl yr adroddiad roedd y cynllun gwreiddiol yn "afrealistig" a doedd dim modd ei gwblhau.

Ddydd Gwener diwethaf, fe gafodd amcangyfrif o gynnydd o £1.2 biliwn yng nghost y cynllun ei ddisgrifio fel "syfrdanol ac annerbyniol" gan aelodau seneddol.

Ond yn adolygiad gwariant y Canghellor ddydd Mercher, dywedodd llywodraeth y DU eu bod am fwrw 'mlaen gyda'r cynllun trydaneiddio fel rhan allweddol o isadeiledd y DU.

'Teithiau gwell'

Fe gafodd adroddiad Network Rail ei gyhoeddi ar ôl yr adolygiad gwariant, a dywedodd cadeirydd y corff, Sir Peter Hendy:

"Drwy weithio'n agos gyda'r Adran Drafnidiaeth rydym wedi sicrhau nad oes yr un cynllun isadeiledd wedi ei ddileu, a bydd mwyafrif y rhaglen fuddsoddi wedi ei gwblhau erbyn Mawrth 2019.

"Bydd rhai cynlluniau yn costio mwy ac yn cymryd yn hirach na'r disgwyl, ond fe fyddwn ni'n cwblhau'r gwaith er mwyn darparu teithiau gwell i'n cwsmeriaid."

Ychwanegodd yr adroddiad y byddai Llywodraeth Cymru yn "gwneud penderfyniad ar ystod a chyfeiriad" y cynllun i drydaneiddio lein y cymoedd gan mai nhw fydd yn ei ariannu.

Roedd y lein o Lundain i Rydychen a Bryste i fod wedi cael ei drydaneiddio yn 2016, yna i Gaerdydd yn 2017 ac Abertawe yn 2018.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn siomedig fod trydaneiddio y lein i Abertawe wedi ei symud yn ôl i 2019-24. Mae unrhyw oedi yn ergyd i bobl ac economi Abertawe a gorllewin Cymru.

"Mae'r Gweinidog yn ceisio eglurhad ar frys gan yr Adran Drafnidiaeth i glywed pryd fydd y prosiect pwysig yma yn cael ei gwblhau."

Dywedodd Jonathan Edwards AS, llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, fod y Torïaid wedi torri "addewid a wnaeth I Gymru cyn yr etholiad Cyffredinol."

"Mae'n rhaid bod yna amheuon nawr a fydd llywodraeth y DU yn cwblhau'r gwaith o drydaneiddio i Abertawe, newyddion a fyddai'n siom i economi'r gorllewin. "